Babytrim

Политика за личните данни

Настоящата политика определя начините, по които ние използваме и защитаваме информацията, която предоставяте при използване на този уебсайт.

Ние сме отдадени на идеята да подсигурим защитата на Вашите лични данни. Уверяваме Ви, че при предоставяне на данните си можете да бъдете уверени, че те ще бъдат използвани спрямо условията на настоящата политика.

Възможни са изменения и допълнения към настоящата политика, във връзка с което е редно периодично да се запознаете отново с нея.

Какви лични данни събираме

Може да изискаме следната информация:

Какво правим с информацията, която събираме

Цялата изискуема информация е небходима, за да можем да отговорим възможно най-добре на Вашите нужди, както и поради следните причини:

Сигурност

Посветили сме се на задачата да опазим Вашата лична информация. С цел превенция на неоторизиран достъп до нея се използват адекватни физически и електронни процедури.

Как използваме бисквитките

Т.нар. бисквитка (cookie) е малък файл, който иска разрешение за съхранение на Вашия компютър. След съгласие от Ваша страна, този файл спомага анализирането на трафика или Ви уведомява при посещене на определен уебсайт. ‚Кукитата‘ позволяват на различни приложения да Ви третират персонално спрямо Вашите нужди и предпочитания чрез запаметяване на информация за тях.

Използваме тези файлове, за да идентифицираме различни уебстраници, които са използвани. Това ни помага да анализираме данни относно трафика и да подобрим нашия уебсайт. Подобна информация се използва единствено за статистически анализи, след което тя се премахва от системата.

Бисквитките спомагат нашият уебсайт да бъде по-добър, като ни дават информация относно това които уебстраници са Ви допаднали и кои – не. Тези файлове на предоставят достъп да Вашия компютър или друга Ваша лична информация освен тази, която предоставяте.

Можете да приемете или откажете използването на ‚кукита‘. Повечето браузъри автоматично приемат тези файлове, но всеки потребител може индивидуално да не ги приема. Това може а ограничи функционалността на уебсайта за Вас.

Линкове към други уебстраници

Нашият уебсайт може да съдържа линкове към други уебстраници. Ако сте използвали тези линкове и сте посетили друга уебстраница, тогава ние няма как да упражним контрол върху нея. Поради това не носим отговорност относно лични данни, които трети страни биха изискали. Би следвало да подходите с внимание и да прегледате политиката за лични данни на тези уебстраници.

Контролиране на личната информация

Можете да ограничите събирането на лична информация по няколко начина:

Личната Ви информация няма да бъде продадена или разпространена на трети страни, освен в случай на Вашето изрично съгласие или когато законът го изисква. Възможно е личната Ви информация да бъде използвана, за да Ви изпращаме промоционални материали относно трети страни, към които може да проявите интерес, но само в случай, че желаете това.

Можете да получите детайли относно информацията, която пазим относно Вас, като за целта е необходимо единствено да се свържете с нас. В случай, че откриете неточна или непълна информация относно Вас, можете да се свържете с нас посредством имейл. Своеременно информацията ще бъде коригирана.

Перфектното средство за фино подстригване на бебешка коса

Поръчай